Ziekmelden

Wilt u bij evt. afwezigheid in verband met ziekte van uw kind dit graag voor 8.30 uur doorgeven.

Locatie Michiel ten Hovestraat tel. 015-2134615
Locatie Harnaschpolder  tel 015-2135880


U wordt gebeld als uw kind om 8.45 uur nog niet op school is. Dit om de veiligheid van uw kind te waarborgen.


Verlof dient ruim op tijd te worden aangevraagd. Buiten de landelijke regels om wordt hier geen toestemming voor gegeven.