Protocollen

HET GEDRAGSPROTOCOL

Het gedragsprotocol is een richtlijn, een stappenplan waarlangs we opkomend ongewenst gedrag (waaronder pestgedrag) aanpakken. Het vormt een mogelijk 'vervolg' op het zgn. NAR programma,  waarbinnen we gewenst gedrag aanleren.  Het protocol beschrijft de diverse fasen die te onderscheiden zijn in de aanpak van ongewenst gedrag. Aan de basis van het protocol staan de school/gedragsregels, die algemeen geldend zijn binnen onze school. Alle teamleden, ouders, vrijwilligers en leerlingen handelen naar deze regels. Binnen de diverse groepen besteden we nadrukkelijk aandacht aan deze regels.

Als u op de rode link hieronder klikt, opent u het gedragsprotocol van de Gabriëlschool.